Laramania etnike e Gadishullit Ilirik (Ballkan): Rajoni Shopia, shopët dhe gjuha shope

Shpërndaje

Skicë nga një studim më i plotë, nga Abdulla Mehmeti

LARAMANIA ETNIKE E GADISHULLIT ILIRIK (BALLKAN):

RAJONI SHOPIA, SHOPËT DHE GJUHA SHOPE

Në brezin kufitar mes shteteve të sotme, Serbisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë, njihet një rajon i gjerë me emrin SHOPIA, ndërsa popullsia e këtij rajoni, siç paraqitet në hartën e mëposhtme, quhen SHOPË, ndërsa gjuha e tyre SHOPE. Këtë çështje gjerësisht e ka trajtuar edhe gjeografi dhe etnologu i shquar serb, Jovan Cvijiç, por edhe studies të tjerë sllavë dhe të huaj.

(SHOPI. South Slavic languages: Шопи, Šopi) is a regional term, used by a group of people in the Balkans, self-identifying as Bulgarians, Macedonians and Serbs. The areas traditionally inhabited by the Shopi is called Shopluk (Шоплук, Shopluk/srb. Šopluk), a mesoregion, roughly where Bulgaria, Serbia and Macedonia meet. In 2011 census in Serbia they are registered as separate ethnicity[3] and 142 persons declared themselves as belonging to this ethnicity.).

Loading...