SÇE publikoi Raportin detal faktografik për implementimin e Planit 3-6-9

Shpërndaje

Sot, më 17 prill së bashku me publikimin e Raportit të Komisionit Evropian për gjendjen dhe progresin e vendit në rrugën e integrimit Evropian, përfundoi periudha e zbatimit të Planit 3-6-9. Raporti detal faktografik për implementimin e Planit 3-6-9, në mesnatë, u publikua në web faqen e Sekretariatit për Çështje Evropiane http://www.sep.gov.mk/sq/ dhe të njëjtën mund ta gjeni në linkun: https://goo.gl/ueHor9

Nëntë muajt e kaluar Maqedonia ka arritur të japë agjendë jashtëzakonisht produktive reforuese. Dëshmi për këtë është zbatimi i suksesshëm dhe realizimi i Planit 3-6-9 respektivisht mbi 90% të reformave të parashikuara janë realizuar dhe 100% e thelbit të saj – Maqedonia u rikthye në rrugën Euro-Atlantike

Plani 3-6-9 është miratuar në korrik të vitit të kaluar, pas votimit të Qeverisë së re në mënyrë që të sigurohet hapjen e rrugës respektivisht shkrirjen procesit reformues në Republikën e Maqedonisë dhe ta kthejë vendin në rrugën euro-atlantike, dhe ishte e ndarë në tri pjesë , sipas afateve në të cilin u implementuan reformat. Pjesa e parë e tij – pjesa tre u finalizua me mbajtjen e zgjedhjeve të drejta, të lira dhe të besueshme në nëntor të vitit të kaluar, ndërsa pjesa gjashtë përfundoi me publikimin e strategjisë të Komisionit Evropian për zgjerim me vendet e Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2025.

Pjesa e nëntë, respektivisht plani 3-6-9 në përgjithësi mbaron sot, me publikimin e Raportit të Komisionit Evropian. Sipas rezultateve të dhëna zbatimi i suksesshëm dhe realizimi i Planit 3-6-9, duhet të kurorëzohet me raportin më të mirë për Republikën e Maqedonisë deri tani dhe me një rekomandim të pastër dhe të pakushtëzuar për negociatat me Bashkimin Evropian.

Me përfundimin e Planit 3-6-9, nuk përfundojnë reformat , përkundrazi, kjo agjendë e reformave do të vazhdojë në të ardhmen, në drejtim të implementimit të proceseve që dalin nga Gjashtë iniciativat drejtuese të Strategjisë së Komisionit 20-25, si dhe nga sugjerimet , komentet, vërejtjet që i presim nga raporti i sotëm i Komisionit.

Loading...