Zvicerani Dr. Hans Küng: “Nuk mund ta mohojmë se Muhamedi është udhëzimi i vërtetë për shpëtim”

Shpërndaje

Teologu bashkëkohor zviceran dr. Hans Küng, i cili ndër të tjera është i njohur për pretendimet dhe bindjet e tij se Isai (Jezusi) ishte vetëm një profet.

Teologu bashkëkohor zviceran dr. Hans Küng, i cili ndër të tjera është i njohur për pretendimet dhe bindjet e tij se Isai (Jezusi) ishte vetëm një njeri dhe Profeti i zgjedhur i Perëndisë, ka thënë për të dërguarin e fundi Muhamedin .

Loading...