​Kurti: Marrëveshja e Qeverisë me Contour Globalin shkel Kushtetutën

Shpërndaje

Lideri i Lëvizjes vetëvendosje, labin kurti ka theksuar se për një periudhë 20 vjeçare, qytetarët do të paguajnë 5 deri në 7 miliardë euro për marrëveshjen e nënshkruar nga ryeministri Haradinaj me këtë marrëveshje Contour Globalin për ndërtimin e TC “Kosova e Re”.

Postimi i Kurtit në Facebook:Të njëjtën ditë kur ia dyfishoi pagat qeverisë dhe kabinetit të vet, më 20 dhjetor 2017, Haradinaj nënshkroi edhe kontratën me Contour Globalin për ndërtimin e TC ‘Kosova e Re’. Sipas kësaj kontrate të dëmshme e të frikshme, nuk do të punojë Contour Global për Kosovën dhe qytetarët e saj, por ne do të punojmë për Contour Globalin, sepse: 1) Kostoja e ndërtimit u ngrit nga një miliard euro në 1.3 miliard euro, e kjo rritje do t’i faturohet popullit, madje me kamatë; 2) Shkalla e kthimit të brendshëm në kapital për Contour Globalin është garantuar në plot 18.5%, në kohën kur bankat paguajnë më pak se 1% interes në depozitat e qytetarëve; 3) Republika e Kosovës do t’ia paguajë Contour Globalit të gjitha shpenzimet, plus këstet e kredisë, kamatën, fitimin, e në fund edhe tatimin në fitim; 4) Për një periudhë 20 vjeçare, qytetarët do të paguajnë 5 deri në 7 miliardë euro për këtë marrëveshje; 5) Për t’ia siguruar këto të hyra Contour Globalit, Qeveria ka krijuar një kompani të re publike, Neë Kosovo Electricity Company, e cila do të blejë detyrimisht çdo MËh të prodhuar të Contour Globalit, pavarësisht se a kemi nevojë për të ose jo; 6) Contour Globalit i është siguruar blerja pa limit e energjisë së prodhuar, madje me çmim 20% më lartë se 80 euro për MËh për çdo MËh të prodhuar më shumë; 7) Kur të fillojë ky termocentral punën, do të mbyllet Kosova A dhe punëtorët do të mbeten pa punë; 8 ) Contour Globalit i është dhënë prioritet i shitjes së energjisë krahasuar me KEK-un ani se me çmim më të shtrenjtë, gjë që e bën TC ‘Kosova B’ prodhues që punon me gjysëm orari, si kapacitet rezervë, e kjo nënkupton edhe më shumë punëtorë që mbeten pa punë; 9) KEK-u është i obliguar që t’i sigurojë Contour Globalit hapësirat për deponim të hirit dhe gipsit, pa asnjë cent kompensim, tërësisht falas; 10) Contour Globalit ia japim 15 hektarë tokë për 10 euro gjithsej; 11) Me këtë kontratë krijohet një monopol i përkrahur nga shteti, që bie në kundërshtim me vetë Kushtetutën e vendit dhe paraqet edhe shkelje të MSA-së; 12) Janë shkelur së paku tri ligje nga kontrata me Contour Globalin: Ligji për Ndërmarrjet Publike, Ligji për ZRrE-në dhe Ligji për Prokurimin Publik; 13) Vetëm pas 20 viteve, TC ‘Kosova e Re’ do t’i bartet në pronësi Qeverisë së Kosovës. 14) Në rast të shkëputjes së kontratës para fillimit të zbatimit, Kosova ndëshkohet me 19.7 milionë euro, ndërsa po e bëri këtë Contour Globali me 8 milionë. Pasojat e kësaj kontrate janë afatgjate dhe të kushtueshme. Më nënshkrimin e tij, Haradinaj ka dashur të marrë vendim edhe për qeveritë e ardhshme, edhe për brezat e ardhshëm, për shkak se kur të vie koha për të paguar këto para nga buxheti, kjo qeveri do të kujtohet vetëm si një makth i dikurshëm. Le ta quajmë këtë investim me emrin e vërtetë: privatizim i egër. Pra, ky investim (kinse zhvillimor) është veçse privatizim (brutal).

Loading...