Idaete Arifi nga Shkupi, ka nevojë për kulm mbi kokë sepse bashkëshorti e braktisi (Video)

Shpërndaje

Idaete Arifi nga Shkupi, ka nevojë për kulm mbi kokë sepse bashkëshorti e braktisi duke e lënë në baltë pa asnjë kusht për jetë.

Numri për kontakt: 0038971 521 040

Xhirollogaria për euro: MK07200003394711029

Xhirollogaria për denarë: 200002083357650

StopanskaBanka

Loading...