Sa kushton larja e një avioni dhe sa herë në vit lahen?

Shpërndaje

Ashtu si makinat, edhe avionet pluhurosen dhe duhen pastruar pas një kohe.

Në varësi të madhësisë dhe lëvizjeve të tij, një avion i madh lahet një herë në 6 ose 8 javë.

Kjo gjithsesi varet nga politikat e kompanisë dhe nuk është e detyrueshme.

Larja e një avioni të madh mund të zgjasë deri në 8 orë dhe për larjen e tij përdoren detergjentë specialë, si dhe furça të mëdha të ndërtuara për të larë keto mjete fluturuese.

Kompanitë nuk tregojnë së sa paguajnë për larjen e një avioni, por duke parë online, çmimi për larjen e jashtme të një mjeti fluturues të madh me dy motorë është rreth 600 dollarë, polirimi 2,500 dollarë si dhe pastrimi i brendësisë rreth 350 dollarë.

Loading...