Maqedoni

Izet Zeqiri ka një mesazh për partitë politike shqiptare

Shpërndaje

Ish-deputeti, Izet Zeqiri në prononcim për gazetën KOHA thotë se partitë politike shqiptare duhet të hartojnë jo vetëm programet politike por ato duhet kenë plan strategjik, që është një mjet menaxhimi për ta parë të ardhmen, mundësitë, apo sfidat për të fituar pozicionin.

“Partitë politike shqiptare konkurrues në garën politike me partitë maqedonase duhet të ofrojnë zgjidhje të problemeve, jo të akuzohen mes veti. Në kohën e ndryshimeve turbulente të mjedisit nuk është lehtë të ndiqen ndryshimet dhe të identifikohen pyetjet e rëndësishme strategjike që janë me rëndësi për suksesin e partive politike dhe realizimin e interesave të qytetarëve. Mos pasje e plani strategjikë partitë politike shqiptare shpesh reagohet ex post. Prandaj, është e rëndësishme për partitë politike shqiptare të reagojë në mënyrë të planifikuar në bazë të situatës së diagnostifikuar dhe vlerësimit të mënyrave alternative të reagimit në situatë të caktuar”, deklaroi për KOHA, Zeqiri.

Sipas tij, planifikimi strategjik i partive politike shqiptare do të mundësonte: krijimin e vizionit, misionit, qëllimeve dhe objektivave nga të cilat definohen politikat, alternativat strategjike për realizimin e tyre dhe zhvillimi i planeve të detajuara për realizimin e tyre.

“Planifikimi strategjik paraqet sistem të integrimit të tri llojeve të planeve: planeve strategjike, planeve afatmesme dhe planeve operative, në mënyrë që partitë kurë të vijnë në pushtet t’i realizojnë të njëjtat. Përmes planifikimit strategjik partitë politike duhet tu përgjigjen pyetjeve fundamentale edhe atë: Ku jemi ne tani? (Vlerësimi i situatës së shqiptarëve të në gjitha sferat e jetës); Ku ne duam të jemi? (zbrazëtirën/e ardhmja); Si do ta mbyllim zbrazëtirën (plani strategjik); Si do ta monitorojmë progresin apo realizimin e qëllimeve”, shprehet Zeqiri.

Loading...